Triadeplan van start voor verbinding en geloofsondersteuning

15 februari 2021

De coronapandemie heeft wereldwijd enorme impact op vele terreinen van het leven. Dat gaat ons persoonlijk leven niet voorbij en ook het normale functioneren als gemeente is totaal anders geworden. Voor de diensten is inmiddels min of meer een nieuwe vorm gevonden met livestreams en dat zal ook in de toekomst van de gemeente een rol blijven spelen. Een moeilijke periode heeft ons dus ook wel weer mooie, nieuwe dingen gebracht.

 

Huiskringen
Het corona-effect op de huiskringen is ook fors. Sommige kringen liggen al sinds maart 2020 stil terwijl andere kringen maar mondjesmaat bij elkaar komen. Grotere groepen worden door velen vermeden en dat alles zet de onderlinge verbondenheid binnen de gemeente onder druk. Ook hier zijn we op zoek gegaan naar een nieuwe vorm waarbij we de beperkingen om in grotere groepen samen te komen, willen omzetten naar een andere mogelijkheid die ons meer kan brengen aan onderlinge verbondenheid en geestelijke verdieping. Met dit plan komen de huiskringen in hun huidige vorm het komende halfjaar niet samen. De huidige kring-indeling blijft echter op papier wel bestaan zodat ieders eigen kringleider beschikbaar blijft voor eventuele zorgvragen.

 

Triades
Deze nieuwe vorm van kleine groepen willen we onderbrengen onder de naam ‘triade’. Deze term is afgeleid van het Griekse woord trias en betekent ‘een groep van drie personen die bij elkaar horen’. Voor onze nieuwe vorm van kleine groepen willen we deze term iets ruimer hanteren, namelijk 2 tot 4 personen. Dat past goed binnen de huidige coronaregels van de overheid. In de Bijbel zien we dat Jezus binnen de kring van de 12 discipelen ook nog een intiemere, meer vertrouwelijke kring heeft, bestaande uit Petrus, Johannes en Jakobus. Jezus betrekt deze drie vertrouwelingen zowel bij zijn verheerlijking (Mat. 17:1) als bij zijn diepste worsteling in Getsemane (Mat.26:37). In dezelfde lijn willen we triades gaan vormen binnen de gemeente; kleine groepjes van mensen die vertrouwelijk met elkaar optrekken, waarbij ieders relatie met Jezus centraal staat

 

 

In onderstaande videoboodschap geeft René Millenaar verdere uitleg over het invoeren van 'Triade's' binnen de gemeente. Dit Triade concept uit ook toegelicht in bijgaand document:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 <<< Overzicht

Ga er daarom op uit om alle volken tot mijn leerlingen te maken. Doop hen in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Leer hen altijd te doen wat Ik u heb gezegd.

MatheŘs 28:19 - Nieuwe Bijbelvertaling