Drie Bijbelstudieavonden: de Bijbel is geen sprookje met Simon van Groningen

22 september 2023

De Raad heeft Simon van Groningen uit Enkhuizen bereid gevonden om drie Bijbelstudie avonden te houden en ons leek het  thema: ”De Bijbel is geen sprookjesboek” een boeiend onderwerp. De avonden 15 oktober, 29 oktober en 12 oovember zijn allemaal op zondagen en starten om 19:30. De inloop is om 19:00 met een bakje koffie/thee en na afloop is er gelegenheid tot stellen van vragen. Neemt u ook gerust belangstellenden mee of gaat u samen met de huiskring naar deze interessante Bijbelstudie met Simon van Groningen. Het is geen probleem als u een avond niet kan, elke studie is ook prima apart te volgen ook al mis je natuurlijk wel een klein beetje inleiding en info. Hieronder beschrijft Simon wat u kunt verwachten.

 

Namens de Raad wensen wij u veel zegen!

In drie avonden willen we ingaan op het bekendste en meest verspreidde boek ter wereld, de Bijbel. Wat is dat voor een boek. Waar komt het vandaan, waardoor heeft het zo’n bijzondere plaats gekregen. Wat is de betekenis voor vandaag. Hoe kunnen we dit boek lezen, begrijpen?
Staat het niet vol fouten en is het niet volkomen achterhaald in strijd met de wetenschap?

In deze avonden willen we ingaan op deze vragen en eerlijk kijken naar wat we zien, lezen en eronder moeten verstaan.

De eerste avond - 15 oktober
Wat is dit voor een boek. Hoe kwam het tot stand. Wie heeft het geschreven? Hoe komen we erbij dat deze Bijbel de juiste samenstelling heeft. Kan een tekst na zoveel jaar nog wel vertrouwd worden. Wat betekende het boek voor de eerste hoorders. Wie waren dat eigenlijk? Wat maakt deze Bijbel nu zo bijzonder, de moeite van het lezen waard?

De tweede avond - 29 oktober
Wat is de boodschap van de Bijbel. Wat moeten wij vandaag met deze oude teksten. Wat heeft het ons persoonlijk te zeggen en hoe weten we dan dat we daarop kunnen vertrouwen. Waarom leggen zoveel mensen de Bijbel verschillend uit. Wat is de juiste uitleg. Hoe verhoudt zich de Bijbel tot de wetenschap? Zijn veel dingen niet achterhaald?

De derde avond - 12 november 
Wat betekent de Bijbel voor mij persoonlijk. Wat zegt dit boek over het heden en over de toekomst. Hoe weten we dat dat klopt. Wat doet de Bijbel met mijn leven. Mijn gezin, mijn buurt, mijn land, deze wereld. Kortom, hoe relevant is de Bijbel voor deze tijd.

Dit is natuurlijk maar een indicatie, een inleiding over wat er op de avonden zelf besproken gaat worden. Er zal ook gelegenheid zijn om vragen te stellen. En niet alle vragen zal ik kunnen beantwoorden. Maar ik hoop wel te kunnen laten zien dat de Bijbel in geen huis, geen gezin, maar vooral in niemand zijn hart kan ontbreken. Want het is geen sprookje, al schildert dit prachtige Boek wel een sprookjesachtige toekomst.

De Raad / Simon van Groningen 

 


 

 


<<< Overzicht

Ga er daarom op uit om alle volken tot mijn leerlingen te maken. Doop hen in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Leer hen altijd te doen wat Ik u heb gezegd.

Mathes 28:19 - Nieuwe Bijbelvertaling