Huiskringen

Elke derde woensdag van de maand komen we bij elkaar in een huiskring. Een huiskring is een kleine groep van maximaal 12 personen die in een huiskamer bij elkaar komt om lief en leed met elkaar te delen, samen te leren uit de Bijbel en te bidden voor elkaar en voor de gemeente. Binnen de huiskring is vertrouwelijke omgang met elkaar en wordt gebouwd aan geestelijke relaties en vriendschappen. Met elkaar draag je ook zorg voor enkele personen uit de gemeente die door ziekte of ouderdom geen huiskring kunnen bezoeken. Gebed voor de gemeente en voor elkaar is een vast onderdeel van de huiskringavond. Gebed voor de gemeente is op deze manier geïntegreerd in de kringen.
 
Om deel uit te maken van een huiskring ben je lid of ingescheven gast van Bethel Harlingen. 
 

Ga er daarom op uit om alle volken tot mijn leerlingen te maken. Doop hen in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Leer hen altijd te doen wat Ik u heb gezegd.

MatheŘs 28:19 - Nieuwe Bijbelvertaling