Tieners

 

 

Tieners zijn super boeiende jonge mensen! Na de basisschool breekt een hele nieuwe fase aan, zowel voor de kinderen als voor hun ouders! Op zoek naar hun identiteit kunnen zij zich soms heftig afzetten tegen het vertrouwde van thuis en het vertrouwde van de kerk. Ook het groepsgevoel ontwikkelt zich in deze periode waardoor bidden, zingen en praten met leeftijdsgenoten van wezenlijk belang is. Juist in deze periode zijn voorbeelden van volwassenen om hen heen belangrijk omdat zij hun autenticiteit willen proeven. In Bethel Harlingen staat het tienerwerk aan het begin van een nieuwe ontwikkeling. Er worden eerste stappen gezet om met een tienerkring te gaan werken en op termijn speciale diensten te ontwikkelen. De tienerkring staat open voor de 12 tot en met 15 jarigen. Nadere informatie bij Femmigje van Hoolwerff

 

Ook jij bent van harte welkom!  

 

 


Ga er daarom op uit om alle volken tot mijn leerlingen te maken. Doop hen in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Leer hen altijd te doen wat Ik u heb gezegd.

MatheŘs 28:19 - Nieuwe Bijbelvertaling