Kinderkerk 'De Parels'

 

Jezus heeft gezegd dat kinderen belangrijk voor Hem zijn en zo zijn ze het ook voor Bethel Harlingen. Elke zondag willen wij ze dan ook liefdevol opvangen, hen ruimte bieden om te leren over Jezus, vrienden te maken en te spelen. Wij bieden ze een veilige omgeving waar rust is en een vertrouwelijke omgang met getrainde leiding. Het is ons verlangen dat wij alle kinderen bij Jezus brengen zodat ze de mogelijkheid hebben om zelfstandig een keuze voor Jezus te maken en Hem gaan volgen in het leven.

 

De Pareltjes (kinderen van 0 - 4 jaar) worden opgevangen in een aparte crècheruimte. De crèche is om 9.15 uur open en dan mogen de kinderen daar gebracht worden. Hun jasjes en tasjes mogen in de crèche blijven, zodat er eventueel gebruik van gemaakt kan worden tijdens de dienst.

De Parels (kinderen van de basisschool leeftijd) zijn eerst een kwartiertje in de dienst. Daarna gaan ze na het kinderlied met de leiding mee naar hun eigen ruimte, waar ze samen zingen, bidden, bijbel lezen, knutselen en samen praten over de manier waarop ze het thema van die ochtend in hun eigen leven kunnen toepassen. Natuurlijk is er ook tijd om samen te spelen.

Door gebruik te maken van speelse werkvormen krijgen de kinderen een leuke en leerzame ochtend. Ook jouw kinderen ontvangen we graag komende zondag!


 

 

 

 Ga er daarom op uit om alle volken tot mijn leerlingen te maken. Doop hen in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Leer hen altijd te doen wat Ik u heb gezegd.

MatheŘs 28:19 - Nieuwe Bijbelvertaling