Het hieronder beschreven stukje is door de Corona crisis tijdelijk niet meer actueel!!
Live-stream diensten zijn om 10.00 waarvoor u zich ook moet aanmelden (zie Welkom bij Bethel Harlingen).
Ook is er momenteel geen crèche opvang en geen zondagschool. Wanneer dit veranderd dan zal dit vermeld worden op de website!)


 

Diensten

Elke zondag houden we om 9.30 uur een dienst om Gods aanwezigheid te vieren. Onze diensten zijn bemoedigend, opbouwend, leerzaam en herinneren ons aan Gods liefde voor de mens door Jezus Christus. 
 
In de diensten is ruimte om Gods aanwezigheid te vieren door het zingen van liederen. De teksten worden geprojecteerd zodat je mee kunt zingen. Maar voel je vooral vrij om te zingen of te luisteren, te staan of te zitten, je handen op te heffen of te klappen. We willen ons richten op de aanwezigheid van Jezus en uitdrukking geven aan ons enthousiasme voor Hem.
 
Behalve ds René Millenaar, voorganger van onze gemeente, gaan ook regelmatig externe sprekers voor. Ludy Fabriek, hoofd onderwijs in de Bethel gemeente Drachten, is een vaste gastspreker.  
 
De kinderen van 0-4 kunnen voorafgaand aan de dienst (vanaf 9.15 uur) naar de crèche, De Pareltjes, gebracht worden. Ze worden daar liefdevol opgevangen door toegewijde vrijwilligers. Kinderen die op de basisschool zitten behoren tot 'De Parels'. Voor hen is er een aparte bijeenkomst in twee groepen. Zij maken eerst een stukje van de dienst mee en gaan dan onder leiding van enkele medewerkers naar hun eigen ruimte. 
 
Na afloop van elke dienst ben je van harte uitgenodigd om een kopje koffie of thee mee te drinken. Je hebt dan de mogelijkheid om nog even kennis te maken of na te praten. 
 
Graag zien we je komende zondag! Zie Agenda
 

 

 Ga er daarom op uit om alle volken tot mijn leerlingen te maken. Doop hen in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Leer hen altijd te doen wat Ik u heb gezegd.

MatheŘs 28:19 - Nieuwe Bijbelvertaling