Gemeente                        : Baptisten gemeente Harlingen

Betreft gebouw              : Gebouw de Bethel – Lanen 65  8861CC  Harlingen

Versie                                : 1.2

 

Datum                               : 15 juni 2020

 

De regelgeving is sterk aan verandering onderhevig.

Dit gebruiksplan wordt bijgesteld zodra hier aanleiding voor is.

 

Gebruiksplan Baptisten gemeente Gebouw de Bethel – Lanen 65  8861CC  Harlingen

 

 

 1. Inhoud

 

2   Doel en functie van dit gebruiksplan

3

 

2.1

Doelstelling in het algemeen

3

 

2.2

Functies van dit gebruiksplan

3

 

2.3

Fasering

3

 

2.4

Algemene afspraken

3

3   Gebruik van het kerkgebouw

4

 

3.1

Door wie en waarvoor wordt het kerkgebouw gebruikt?

4

 

3.2

Wat is de capaciteit van de verschillende zalen?

4

4

Concrete uitwerking

5

 

    4.1

         Gerelateerd aan het gebouw

5

 

4.1.1

Routing

5

 

4.1.2

Gebruik van het plein en de ontvangsthal

5

 

4.1.3

Garderobe

5

 

4.1.4

Toiletgebruik

5

 

4.1.5

Reinigen en ventileren

5

 

4.2

Gerelateerd aan de samenkomst

5

 

4.2.1

Gebruik van de sacramenten avondmaal en doop

5

 

4.2.2

Zang en muziek

5

 

4.2.3

Collecteren

6

 

4.2.4

Koffiedrinken en ontmoeting

6

 

 

 

6

 

4.3

  Uitnodigingsbeleid

 

 

4.3.1

Ouderen en kwetsbare mensen

6

 

4.4

Taakomschrijvingen

 

 

 

4.4.1

Coördinatoren

7

 

4.4.2

Contactberoep

7

 

4.4.3

Ondersteunende van diensten

 

 

4.4.4

 

Tijdschema diensten en schoonmaken

 

 

 

 

5

Besluitvorming en communicatie

8

 

5.1

Besluitvorming

8

 

5.2

Communicatie

8

 

 

 

 

6

Overige bijeenkomsten

8

         

 

 

 

2 doel en functie van dit gebruiksplan

 

2.1     doelstelling in het algemeen

Met dit gebruiksplan willen we:

 

 • bijdragen aan het terugdringen van de verspreiding van het coronavirus, zodat de zorg het aankan. Als kerk willen we daarin onze verantwoordelijkheid nemen;
 • bijdragen aan het beschermen van de meest kwetsbaren. We zien het maken van goed doordachte keuzes als een vorm van naastenliefde;
 • volop kerk zijn vanuit ons (kerk)gebouw en vanuit onze huizen. We willen verbinding blijven zoeken met God, zijn Woord en met elkaar om toegerust in de wereld te staan.

 

2.2     functies van dit gebruiksplan

 

 1. We beschrijven hierin de inrichting, organisatie en procedures tijdens de zogenoemde controlefase van de coronacrisis;
 1. De mensen die meewerken aan het voorbereiden en organiseren van samenkomsten zullen we op basis hiervan instrueren;
 1. Op basis van dit plan zetten we de communicatie op naar alle betrokkenen binnen en buiten onze gemeente;
 1. Dit plan is online te vinden op de website en op papier in ons kerkgebouw aanwezig. We zijn hiermee aanspreekbaar voor bijvoorbeeld de

veiligheidsregio.

2.3     fasering

 

 • Vanaf 1 juni tot 1 juli 2020 mogen kerkdiensten met een maximum van 30 personen (exclusief ‘medewerkers’) gehouden worden. We gebruiken deze periode als oefenperiode waarin we evalueren en bijstellen;
 • Vanaf 1 juli schalen we de kerkdiensten op naar een maximum van 100 personen (exclusief ‘medewerkers’) in het gebouw.

2.4     algemene afspraken

Algemeen landelijk geldt:

 • Was bij binnenkomst je handen.
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes om uw neus te snuiten en gooi deze daarna weg.
 • Schud geen handen.
 • Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen.
 • Blijf thuis bij klachten neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts.

Wij vinden ontmoeting, gesprek en nabijheid belangrijk. Toch willen we in het kader van onze doelstelling:

 • anderhalve meter afstand houden tussen mensen die niet tot hetzelfde huishouden behoren;
 • mensen die ziek of verkouden zijn dringend verzoeken om thuis te blijven, samen met anderen uit hun huishouden;
 • de samenkomsten zo inrichten dat we op het gebied van organisatie, routing en hygiëne voldoen aan de richtlijnen en voorschriften van de overheid / het RIVM en de vanuit het landelijk kerkverband aangereikte richtlijnen;
 • op de hoogte blijven van ontwikkelingen en aanwijzingen. We leren, evalueren en stellen bij vanuit de praktijk. Dat betekent dat we dit gebruiksplan regelmatig actualiseren.

 

 

 

3 gebruik van het kerkgebouw

3.1     Door wie en waarvoor wordt het kerkgebouw gebruikt?

Het kerkgebouw wordt door meerdere gebruikers gebruikt, te weten:

 

Elke zondagochtend is er om 10.00 uur livestream voor de gemeente in de grote zaal.

Deze samenkomsten zijn toegankelijk voor bezoekers, aanmelding telefonische via het secretariaat, of E-mail: secretariaat@baptistenharlingen.nl

 • Op doordeweekse avonden zijn er af en toe samenkomsten voor het oefenen van de band voor maximaal 30 personen.
 • Op doordeweekse avonden zijn er af en toe samenkomsten van de kringen voor maximaal 30 personen
 • Daarnaast wordt de bethelzaal gebruikt voor overleggen en andere kleinschalige samenkomsten

 

Het willen gebruiken van het gebouw dient vooraf gemeld en gereserveerd te worden  E-mail: secretariaat@baptistenharlingen.nl

 

 

3.2     Wat is de capaciteit van de verschillende zalen?

 

Grote zaal: De stoelen zijn in rijen geplaatst richting het podium. Ze zijn zodanig opgesteld dat er tussen de rijen ca. 3 meter vrije ruimte is. Hierdoor kunnen mensen in- en uitlopen met de gepaste anderhalve meter afstand. Gezinnen kunnen naast elkaar zitten. Indien er geen sprake is van een gezinssituatie moeten er twee stoelen vrij blijven om de anderhalve meter afstand te waarborgen.

De niet bruikbare stoelen zijn voorzien een markering.

 

Bethelzaal: De stoelen zijn rond een aantal tafels geplaatst, de stoelen zijn zo geplaatst dat we anderhalve meter kunnen waarborgen. Er is plaatst voor 12 personen

 

 

Normale en aangepaste capaciteit zalen:

 

Zaal

Normaal gebruik

Aangepast gebruik

Aangepast gebruik

 

 

per 1 juni

per 1 juli

Grote zaal

Samenkomsten en

gemeentevergaderingen

capaciteit voor 200

zitplaatsen

Samenkomsten

30 zitplaatsen +

zitplaatsen voor

medewerkers

Samenkomsten

45 zitplaatsen +

zitplaatsen voor

medewerkers

 

 

 

Bethelzaal

Vergaderingen

Vergaderingen

Vergaderingen

 

Kringsamenkomsten

Kringsamenkomsten

Kringsamenkomsten

 

Capaciteit 60 zitplaatsen

 

capaciteit 12

zitplaatsen

capaciteit 12

zitplaatsen

Crècheruimte

crèche voor 15 kinderen

en 2 leiders

Afgesloten

  Afgesloten

 

consistorie

Ruimte voor 10 personen

  Afgesloten

  Afgesloten

 

 

 

 

 

4 concrete uitwerking

4.1     Gerelateerd aan het gebouw

 

4.1.1   Routing

 

 • De bezoekers komen via de hoofdingang binnen.
 • Bij de deur staat gastheer/vrouw om welkom te heten, te controleren of er aangemeld is en om naar de gezondheid te vragen.
 • De deuren staan open, zodat de deurklink niet aangeraakt hoeft te worden.
 • Op de vloer staan lijnen aangegeven om de anderhalve meter afstand te borgen.
 • Bij de ingang staat desinfecterend middel om de handen schoon te maken
 • In de grote zaal staat een 2e gastheer/vrouw om de bezoekers een plaats toe te wijzen en om er op toe te zien of alles volgens de regels verloopt (gezinnen mogen bij elkaar zitten).
 • Na afloop van de dienst verlaten de bezoekers per rij de grote zaal. De gastheer/vrouw geeft aan welke rij wanneer de zaal verlaat.
 • De bezoekers verlaten de grote zaal via de hoofd ingang, zodat ze direct na de dienst buiten het gebouw staan.

 

4.1.2   Gebruik van de ontvangsthal

 

De bezoekers worden verzocht direct de kerkzaal binnen te gaan en niet voor in de hal te groeperen. In de hal staan markeringen, zodat de bezoekers anderhalve meter afstand houden.

 

 

4.1.3   toiletgebruik

 

We vragen de bezoekers het toiletgebruik zoveel mogelijk te beperken. Er is 1 toilet open voor noodsituaties. In de toilet zijn papieren handdoekjes, ontsmettingsmiddel en – tissues aanwezig.

 

4.1.4    reinigen en ventileren

 

Als het weer het toelaat, zullen de vluchtdeuren tijdens de dienst open staan, om zoveel mogelijk te ventileren. De kerkzaal en de ontvangsthal worden wekelijks gereinigd.

 

 

4.2     Gerelateerd aan de samenkomst

 

 

4.2.1    Zang en muziek

 

Gelet op de voorschriften van het RIVM is het zingen in de kerk toegestaan.

 

4.2.2    Collecteren

 

Er zal tijdens de diensten geen collectezak worden doorgegeven. Bezoekers kunnen na afloop van de dienst bij de uitgang hun telefoon langs de collectezak doen en op deze wijze hun gift geven.

 

4.2.3    Koffiedrinken en ontmoeting

 

Gelet op de voorschriften van het RIVM is er voor of na de samenkomst vooralsnog geen gelegenheid met elkaar koffie te drinken.

 

4.2.4    Kinderoppas en kinderwerk

 

In juni, juli en augustus is er GEEN crèche en zondagschool.

 

 

4.3        Uitnodigingsbeleid

 

iedereen kan via de mail aangeven naar welke diensten hij/zij wil gaan.

E-mail: secretariaat@baptistenharlingen.nl

 

In de maand juni zijn de volgende diensten:

 • Zondag 7 juni, 14, juni, 21 juni en 28 juni

 

Halverwege juni wordt dit systeem geëvalueerd. Vanaf 1 juli kan de capaciteit per dienst verhoogd worden van 30 naar een 45 personen.

 

Bij binnenkomst wordt gecheckt of iemand aangemeld is. Bij een ‘nee’, kan de kerkganger de kerk niet betreden. Ook worden de bekende RIVM-vragen gesteld: bent u verkouden, hebt u koorts… etc. Bij een ‘ja’, kan de kerkganger de kerk niet betreden.

 

 

4.3.1    Ouderen en kwetsbare mensen

 

Voor kwetsbare personen (mensen van 70 jaar en ouder en mensen met een verminderde weerstand) geldt: probeer onnodige contactmomenten te vermijden.
 

 

 

 

 

4.4        taakomschrijvingen

 

4.4.1    Coördinatoren

 

De beide gastheren/dames zijn gezamenlijk de coördinator tijdens een dienst. 1 staat bij de deur om de gasten welkom te heten en te vragen of alles goed is. De ander wijst de mensen hun plaats aan in de zaal.

 

4.4.2    Contactberoep

Voorgangers vallen in speciale gevallen onder de noemer contactberoepen, te denken valt aan situaties als ziekenzalving en bijvoorbeeld dopen.

 

4.4.3   Ondersteuning van de dienst

 

De dienst wordt ondersteund met mensen van de techniek voor het geluid en mensen van de muziek om de muziek te ondersteunen. Zowel de techniek als de muziek is zo ingericht dat er anderhalve meter afstand is ingesteld. De technici en musici maken zelf hun mengpaneel en instrumenten schoon.

 

Alleen de ouderling van dienst, voorganger en de muzikanten hebben geluidsversterking via microfoon.

 

 

4.4.4   Tijdschema diensten en schoonmaken

 

 

Wanneer

 

 

 

Wat

 

 

 

Wie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zondag  samenkomst

 

 

 

 

 

 

Zondag 09:30

 

 

deuren van het gebouw open

 

 

Koster

 

 

 

 

 

Voor ventilatie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

toiletten en deurklinken reinigen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avondmaalstafel in gereedheid brengen

 

 

 

 

 

 

Zondag 09:30

 

 

techniek en muziek aanwezig

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zondag 11:00

 

 

Einde dienst zaal afsluiten

 

 

Koster

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

reinigen mengtafel, microfoons, pc’s.

 

 

Techniekteam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donderdagmorgen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

reinigen:

 

 

Schoonmaakteam

 

 

 

 

 

- stoelen en tafels

 

 

 

 

 

 

 

 

- toiletten en deurklinken reinigen

 

 

 

 

 

 

 

 

- invalidetoilet

 

 

 

 

 

 

 

 

- vloeren

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Besluitvorming en communicatie

 

5.1   Besluitvorming

 

Dit gebruiksplan is in het overleg tussen de raad en gebouwbeheer doorgesproken en op 15 juni 2020 door de raad is vastgesteld. Voor vragen, opmerkingen, aanvullingen kan er gemaild worden met secretariaat@baptistenharlingen.nl

 

5.2     Communicatie

 

Dit gebruiksplan wordt gemaild naar iedereen die de uitnodiging ontvangt, wordt op de website www.baptistenharlingen.nl geplaatst en is in hardcopie bij de ingang van de kerk in te lezen.

 

In de uitnodiging en op website communiceren we de huisregels:

 

 

6 overige bijeenkomsten

 

De overige bijeenkomsten en vergaderingen vinden in het kerkgebouw plaats / worden georganiseerd met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM.

 

 


Ga er daarom op uit om alle volken tot mijn leerlingen te maken. Doop hen in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Leer hen altijd te doen wat Ik u heb gezegd.

MatheŘs 28:19 - Nieuwe Bijbelvertaling