de Zandkunstenaar

Evenals vorige jaren wordt er ook dit jaar weer door Kinderconcerten Harlingen een kinderconcert georganiseerd in de Grote Kerk. Dit jaar viert Kinderconcerten haar 10 jarig jubileum. We zijn zeer verheugd dat voor de tweede keer De Zandkunstenaar een prachtig schouwspel komt verzorgen.

Op zondag 9 december, als de dagen alweer flink ingekort zijn, we Sinterklaas weer hebben uitgezwaaid en ons langzaam weer klaar maken voor het kerstfeest komt Gert van de Vijver. We kunnen ons net als in 2014 verheugen op een tweetal voorstellingen. De middag voorstelling is qua tijd het meest geschikt voor de jongere kinderen. Wilt u daar met het reserveren rekening mee houden?

Kinderconcerten wil u van harte uitnodigen om één van de voorstellingen bij te wonen.

9 december 2018 om 16.30 en om 19.00 uur “De zandkunstenaar” in de Grote Kerk te Harlingen. Entree is 5 euro per persoon

Voorverkoop dmv een mail naar Kinderconcertenharlingen@hotmail.com ovv aantal kaarten en of het voor de middag of avondvoorstelling is.

Kerkzaal zal vanaf 16.00 en vanaf 18.30 open zijn

Rekening nummer NL14 INGB 0004 7582 00

Met vriendelijke groet

namens Kinderconcerten Harlingen,