Muziekteams

Sinds enkele jaren mogen we elke zondag rekenen op de ondersteuning van één van de drie muziekteams, die de samenzang begeleiden. Naast muzikanten zijn ook zangers/zangeressen lid van de muziekteams; zij geven waar mogelijk en nodig de gemeente ondersteuning bij het zingen.

Voor wat betreft de keuze van de liederen streven we naar een breed muzikaal aanbod van liederen uit verschillende bundels met het accent op opwekkingsliederen. Ook wordt door de Gemeente regelmatig een nieuw lied geleerd met ondersteuning van het muziekteam; de psalmist zegt niet voor niets:
Zing de Here een nieuw lied.

Het echte doel blijft natuurlijk, dat we met ons zingen en spelen God willen aanbidden en lofprijzen; ervaren dat Gods liefde doorklinkt in samenzang en muziek. Dit kan een enorm Goddelijke zegen betekenen dat medewerkt tot opbouw van je persoonlijk geloofsleven.

Salvation
Direction