Wie zijn wij ?

Als baptisten gemeente neemt Bethel de Bijbel als grondslag voor het leven. Zij gelooft dat het mooiste cadeau dat de mens ooit ontving, is dat God zélf – in Jezus Christus – naar de aarde kwam. Door Zijn lijden, sterven en opstanding kunnen wij leven als bevrijde mensen in een open relatie met God en met elkaar.

Baptisten leggen de nadruk op de persoonlijke keuze voor Jezus Christus als de levende Zoon van God. Deze te nemen keuze noemen wij: “tot geloof komen”. De Bijbel leert ons, dat de mens die tot geloof komt zich laat dopen. Zo dopen wij op belijdenis van geloof.

Een relatie met Jezus Christus is het meest waardevolle in dit leven; Hij is de hoop van deze wereld en de Enige Weg om eeuwig leven ter verkrijgen.

Missie
Bethel wil midden in de samenleving staan. Vanuit die positie wil zij bewust getuige zijn van Jezus Christus om mensen te helpen Jezus te vinden en Hem steeds meer te volgen.

Activiteiten
Daarvoor zijn tal van activiteiten ontwikkeld voor alle leeftijden, waaronder de wekelijkse samenkomsten op zondagochtend om 09.30 uur. Nieuwkomers in de kerk kunnen zich opgeven voor een Introductiekring, maar wilt u eerst meer weten over het Evangelie, dan kunt u ook eerst vrijblijvend de Alpha-cursus volgen.
Voor verdere verdieping is er de Fundamentenkring.