Samenkomsten

Elke zondagochtend om 09.30 uur is er een samenkomst in de Bethelkerk aan de Lanen 65 in Harlingen. Voor deze diensten is iedere belangstellende van harte uitgenodigd. De kerkdeuren zijn open vanaf 09.00 uur.

In deze zondagochtendsamenkomsten nemen muziek, samenzang, overdenking en gebed een belangrijke plaats in. Tijdens de diensten wordt de samenzang begeleid door een muziekteam. Het is bijzonder fijn om elke zondag de Heer te mogen grootmaken en te prijzen om Zijn verlossingswerk voor ons volbracht, waardoor wij eenmaal het eeuwige leven mogen ontvangen. Wat een fantastisch vooruitzicht.

Tijdens de diensten wordt er gebruik gemaakt van een beamer voor presentaties van clips, ondersteuning overdenking, liedteksten, schriftlezing, e.d. Door deze eigentijdse presentatie hopen wij nog beter uitleg te kunnen geven aan wat de Bijbelse boodschap te zeggen heeft voor de moderne mens.

De kinderen (tot 12 jaar) nemen deel aan het begin van de samenkomst en gaan na een eigen moment in de dienst vervolgens naar de kindersamenkomsten.

Tijdens de ochtendsamenkomsten worden de allerkleinsten tot 4 jaar in de creche opgevangen.

Iedere eerste zondag van de maand wordt tijdens de ochtenddienst tevens het Heilig Avondmaal gevierd. Tijdens het Heilig Avondmaal gedenken we het lijden en sterven van onze Heer, waardoor wij behouden mogen worden. Het Heilig Avondmaal is niet alleen voorbehouden aan de leden van de gemeente; ook gasten die Jezus Christus als hun persoonlijke Verlosser hebben aangenomen zijn hierbij van harte welkom.