Huiskringen

De huiskring is de gelegenheid bij uitstek om ook door-de-week gemeente met elkaar te zijn. Op zondag komen we ter opbouw allen samen en spreken dan met verschillende mensen, maar in de huiskring is er de mogelijkheid om elkaar beter te leren kennen.

Het doel van de huiskring is om relaties te bouwen, zorg te dragen voor elkaar, elkaar aan te scherpen en aan te moedigen in het geloof. Je wordt er gebouwd en gesterkt door mensen die voor je bidden en met je meeleven. De huiskring is de plek waar je jezelf kwijt kunt en waar je iets voor de ander kunt betekenen.

Binnen een dergelijke aanpak willen we bereiken dat we een zorgzame gemeente worden zoals ook de eerste gemeenten (zie Handelingen) functioneerden. Een zorgzame gemeente kan zo’n enorme kracht bewerkstelligen, dat ze niet alleen de gemeente inwendig versterkt maar Jezus ook zichtbaar maakt naar buitenstaanders. Dit ging ook voor de bewoners van Jeruzalem niet onopgemerkt voorbij; de gemeente stond daarom in de gunst bij het gehele volk en dagelijks waren er mensen die besloten om zich bij deze gemeente aan te sluiten. Het is geweldig om te ontdekken dat de zorg voor elkaar binnen de gemeente uiteindelijk effecten heeft naar hen die buiten de gemeente staan.

De zorgzame huiskring.
De zorgzame huiskring is het centrale orgaan binnen de gemeente, dat de onderlinge zorg tussen broeders en zusters stimuleert; het is het kloppend hart van een gezonde gemeente. De huiskring als zorggroep functioneert net als een gezin; het is de plaats waar je mag leren met elkaar om te gaan zoals Jezus met ons omgaat.

Hoe ziet een huiskring-avond er uit?
Om ervoor te zorgen dat een bijeenkomst toch gestructureerd verloopt en ontmoeting, de Bijbel en het gebed de pijlers blijven van de huiskringbijeenkomsten werken we met een globale indeling zoals volgt:

  • Ontvangst met koffie/thee (ca. 10 minuten)

  • Gods Woord open (ca. 30 minuten)

  • Elkaar ontmoeten en opbouw (ca. 30 minuten)

  • Open gebed (ca. 20 minuten)

  • Afspraken, mededelingen en afsluiting (ca. 5 minuten)

Het uitgangspunt is dat God en de Heer Jezus gedurende de avond centraal worden gesteld en we van daaruit elkaar onderling mogen opbouwen. De huiskringen komen eenmaal per maand bij elkaar.

Wil je meer informatie over de huiskringen neem dan contact op met br. P Meijndert
(tel.nr. 0517-391724)