Bijbelstudie

Bijbelstudies seizoen 2016/’17

Opgebouwd worden door Gods Woord – ontdekken, begrijpen en leven

 Gods Woord op ons in laten werken – persoonlijk thuis en ook samen. Dat laatste in de samenkomsten op zondag (de dag van de Heer!), maar ook in huiskring- en Bijbelstudie-verband door de week.

Juist in Bijbelstudie-verband kunnen we wat breder én dieper op bepaalde zaken ingaan. Er wordt een aantal Bijbelstudies aangeboden.

 Fundamenten van het Christelijk geloof

Als eerste wordt aangereikt de studie Fundamenten van het christelijk geloof. In 5 avonden (met een mogelijkheid van nog vijf avonden) komen in een persoonlijke, open sfeer de fundamenten oftewel de basiszaken van het christelijk geloof aan de orde – eens per twee weken. Voor veel mensen zijn deze avonden tot een zegen geweest. De serie is in principe voor ieder toegankelijk: voor gelovigen, maar ook voor zoekenden. Onderwerpen die in de eerst reeks aan de orde komen, zijn: de Bijbel, God de Vader, de Here Jezus Christus, de Heilige Geest en het christenleven.

Kennismakingsavond woensdag 28 september 2016, Barkhof 2 (Harlingen), 19.45 – 21.30 uur. Zie voor meer info de flyer.

 Doop

Avond over de doop. Kinderdoop of volwassendoop (beter: geloofsdoop), onderdompeling of besprenkeling, is dat allemaal om het even? Of fundamenteler: Wat wil de doop zeggen, wat is de inhoud van dit verbazend ‘eenvoudige’ en tegelijk indrukwekkend symbool? Vraagt de Heer ook van mij (vul je naam maar in) dat ik mij laat dopen in navolging van Hemzelf? Wijs ik dan mijn kinderdoop af? En als ik al volwassen besprenkeld ben? En heeft de doop ook iets met lid van de gemeente te maken?

Hierover en wat er meer aan vragen leeft, wordt aan de hand van de Bijbel behandeld op dinsdag 5 oktober 2016 en wellicht ook op een avond in het voorjaar. Barkhof 2, 19.45 uur

 De Bergrede

Afgelopen seizoen is alvast een start gemaakt met een studie-reeks over de Bergrede (Mattheüs hoofdstuk 5 t/m 7). In deze rede van de Here Jezus geeft Hij ons grondregels van Gods Koninkrijk. Een mooi en dus belangrijk gedeelte uit de Bijbel.

De studies worden op een interactieve manier gegeven. Ze worden gehouden op de eerste woensdag van de maand, vanaf oktober. Plaats: ons kerkgebouw (bijzaal erachter), Lanen 65 Harlingen; aanvang eveneens 19.45 uur, terwijl we stoppen om 21.30 uur

De studies kunnen ook heel goed afzonderlijk worden gevolgd mocht het volgen van de hele serie niet lukken

Bijbelstudie serie over de Bergrede

Een Bijbel-studie over de Bergrede, deze staat in Mattheüs hoofdstuk 5 t/m 7.
Hierin staan grondregels van Gods Koninkrijk, een bijzonder mooi en belangrijk gedeelte uit de Bijbel.
Aan de beurt is: Mattheüs 5 vers 21-48: Th.: De traditie en Jezus – Omgang met de ander (naasten-liefde)
Op woensdag 5 oktober 2016
Plaats: Lanen 65 Harlingen (bijzaal achter kerkgebouw), aanvang 19.45 uur (tot 21.30u.). Studieleider: ds. Pier M. Meindertsma (info: 433879)
Hartelijk welkom!

 Jouw geld telt

Wellicht ook weer in de loop van het seizoen Jouw geld telt. De Bijbel spreekt heel veel over (het omgaan met) geld, rijkdom en bezit. Meer dan 2000 Bijbelteksten gaan over dit thema! Wil je weten welke actuele principes de Bijbel ons leert voor onze omgang met geld en bezit?  En niet alleen voor mensen die (te) weinig geld hebben, maar voor IEDEREEN, rijk of arm? Geef je op voor de cursus Jouw geld telt.

De studie zal in overleg in vijf keer worden gegeven – door Elly Wijnia

Duidelijk is dat van al het bovenstaande geldt:  Deo volente: zo de Here wil (Jak.4:15).

Meer informatie en / of opgave bij Joke Meindertsma:

email: pmmeindertsma@kpnmail.nl; tel. 0517-433879

Alvast hartelijk welkom!