Zusterhulp

Vrouwen van nu leven in een tijd vol van tegenstellingen. Het individualisme viert hoogtij, maar tegelijkertijd is de eenzaamheid nog nooit zo groot geweest. Mensen zijn op zoek naar hun identiteit en naar de zin van het leven. De Bijbel leert ons dat we zijn bedacht, gewild, geschapen en gezegend door God (Genesis 1: 26-28). Daarom wil wij vrouwen uitdagen en toerusten om de boodschap van Gods liefde bekend te maken. ‘Toen Hij de mensenmenigte zag, voelde Hij medelijden met hen, omdat ze er uitgeput en hulpeloos uitzagen, als schapen.”

Vrouwencontact “Zusterhulp” wil vrouwen de mogelijkheid bieden om elkaar te ontmoeten, vriendschappen aan te gaan en wil hen vertellen over de vrijheid en rijkdom die het Evangelie biedt. Onze droom is dat vrouwen horen over de liefde van God, van anderen die dit al hebben ervaren in hun leven. Wij willen vrouwen Winnen voor Jezus door zijn boodschap van liefde en vergeving op een begrijpelijke, motiverende en aantrekkelijke manier door te geven. Door hen op te Bouwen in geloof, zodat ze mogen groeien en tot bloei mogen komen in wie ze werkelijk zijn en leren leven in nauwe verbondenheid met God.

Elke tweede dinsdag van de maand komen we bij elkaar in de Bethelzaal van ons kerkgebouw. Hiervoor wordt geregeld een spreker uitgenodigd, af en toe hebben we een baby-welkomavond, terwijl ook ontspanning op ons programma staat. Wie als vrouw, moeder of oma iets wil betekenen in de samenleving van vandaag en haar geloof wil uitdragen is van harte welkom.

Aanvangstijd is 19:30 uur en duurt tot 21:30 uur.