Paasontbijt 2015

Weet je dat de lente komt, lente komt, lente komt

Weet je dat de lente komt, alles loopt weer uit

De eerste zonnestralen, ze tintelen op je huid

De eerste bloemen bloeien, de eerste vogel fluit

Weet je dat de lente komt, lente komt, lente komt

Weet je dat de lente komt, alles loopt weer uit

Weet je wel dat Jezus leeft, Jezus leeft, Jezus leeft

Weet je wel dat Jezus leeft, Hij is opgestaan

Ze hadden hem gekruisigd en in een graf gedaan

Maar na drie donkere dagen is Hij weer opgestaan

Weet je wel dat Jezus leeft, Jezus leeft, Jezus leeft

Weet je wel dat Jezus leeft, Hij is opgestaan

Weet je wel dat Jezus leeft, Jezus leeft, Jezus leeft

Weet je wel dat Jezus leeft, Hij is opgestaan

Dit mooie liedje van Elly en Rikkert is heel toepasselijk voor deze tijd! We leven weer naar Pasen toe.

De kinderen hebben allemaal een mooie kleurplaat van een hyacint mee naar huis gekregen.
Elke dag mag er één bloemetje gekleurd worden en als de hyacint helemaal gekleurd is, is het Pasen! En als het Pasen is hebben we weer ons Paasontbijt!
Dan gaan we weer met elkaar vieren dat de Here Jezus opgestaan is, we gaan dan lekker met elkaar ontbijten en mooie paasliedjes zingen, ook gaan we kijken/luisteren naar het paasverhaal. Alle kinderen mogen een vriendje of vriendinnetje meenemen. Wat is het elk jaar weer een feest!
Sommige kinderen kijken er al helemaal naar uit en ook wij als leiding hebben er heel veel zin in om met alle kinderen het Paasfeest te vieren, het feest dat Jezus weer leeft!!!
Het paasontbijt is op zondag 5 april om half 10 in de Bethelzaal . alle kinderen zijn welkom!

Een hartelijke groet namens de zondagsschoolleiding.

zondag 5 april Paasviering
Pasen is voor de zondagsschool altijd een mooie gelegenheid om kinderen uit te nodigen voor het paasontbijt. We willen de kinderen zo graag de blijdschap van het evangelie vertellen en juist bij het paasfeest is dat extra speciaal. Ook nu mochten we weer gastkinderen begroeten. De Bethelzaal was feestelijk gemaakt en er stonden allemaal lekkere dingen op tafels zoals matzes en krentenspijsbrood. Rada begon met alle kinderen welkom heten en een gebed. Daarna mochten alle kinderen gaan eten. Na het ontbijt gingen we samen zingen: ’Wij vieren feest omdat Jezus weer leeft’, ‘Hij leeft, Hij leeft!’(Maria kwam bij het graf) en ‘Weet je dat de lente komt’.
We zijn enorm blij met de beamer, want daarop kunnen we filmpjes laten zien. Zo ook drie filmpjes waarin het paasverhaal wordt verteld door verschillende kinderen. Het eerste filmpje ging over Getsemane. Daarna kregen alle kinderen een mooie steen. De steen staat symbool voor alle pijn, verdriet, zorgen, fouten, angst en boosheid, alle dingen die we bij Jezus mogen neerleggen. De kinderen hebben allemaal hun steen bij het kruis neergelegd.
Daarna bekeken we het tweede filmpje over de kruisiging, daarna heb ik uitgelegd dat Jezus ook aan het kruis is gegaan voor hun. Omdat Jezus bij hun wil horen. Daarna vroeg ik wil jij ook bij Jezus horen en als je dat wil, mag je jouw naam op het kruis plakken. Dat was een heel mooi moment dat de kinderen allemaal hun naam gingen plakken op het kruis. Sommige kinderen hadden hun naam op hun steen geplakt. Het was heel bijzonder en ontroerend.
Het laatste filmpje ging over de opstanding. Jezus is opgestaan en daarom vieren wij feest. Hij Leeft! Als laatste werd er een gebed voorgelezen door een van de kinderen.

Daarna gingen we naar de kerk om samen te zingen: ’Weet je dat de lente komt’. Na de dienst werden er prachtige handgemaakte tulpen uitgedeeld met de tekst Jezus leeft! Een aantal kinderen hadden heel hard gewerkt om genoeg tulpen te maken, in totaal waren er meer dan 100. Het was een mooie feestelijke afsluiting. En nu kijken we uit naar de Hemelvaart en het Pinksterfeest.
Anja Schilder