Paasontbijt 2014

Verslagje van het paasontbijt van Tine

Het paas ontbijt was leuk en lekker.
Wat we gedaan hebben is het verhaal van Pasen  met de zandtovenaar
en een liedje gezongen.
Van Tine Venema.

 

Verslagje van het paasontbijt van Durk

We hebben met ze allen de zandtovenaar gekeken.
En iedereen kreeg een potlood met een wit lintje er aan .
Daar moesten we aan denken van de doeken die Jezus over zich had.
En we hadden gezellig gegeten we kregen eieren en bolletjes en brood .
En toen hebben we in de kerk een liedje gezongen.
En we gingen met ze allen op de foto voor Mirjam Oving.
zij gaat voor een jaar naar Zuid Sudan.
Het was een geslaagde ochtend.
Van  Durk Toering

 

Zondag 20 april was het Pasen en mochten we als zondagsschool zo’n 40 kinderen verwelkomen tijdens ons jaarlijkse paasontbijt.
We zijn begonnen met gebed en een mooi lied ‘Lieve Here Jezus als ik er aan denk, dat U voor mij stierf wat een prachtig geschenk’. Hilda begeleide ons tijdens het zingen op haar gitaar.
Pytsje had samen met de kinderen een hele mooie paastafel gemaakt. (De tafel staat op een foto bij de andere foto’s van het paasontbijt)De kleden op de tafel doen ons denken aan de kleden die de mensen tijdens Jezus intocht in Jeruzalem voor Hem op de grond legden. De takken staan symbool voor de palmtakken waar de mensen mee zwaaiden .De stekels aan de takken staan symbool voor de doornenkroon die Jezus op kreeg. De witte linten staan symbool voor de witte doeken die Jezus om kreeg na zijn sterven. Het broodje in de vorm van een haan staat symbool voor de haan die 3 keer kraaide nadat Petrus 3 keer had gezegd dat hij Jezus niet kende en het broodje staat ook symbool voor het brood tijdens Jezus laatste avondmaal met zijn discipelen.
De eieren staan symbool voor hoop, nieuw leven. Het zakje met 30 rozijnen staat symbool voor de 30 zilverstukken waar Judas Jezus voor verraadde. De stenen staan symbool voor de steen voor Jezus graf. De getekende hartjes staan symbool voor Jezus liefde voor ons en het woord vrede (gemaakt van takjes) was de vrede die Jezus ons kwam brengen.
We hebben samen heerlijk ontbeten zoals u op de foto’s kunt zien en na het ontbijt hebben we met elkaar het feestelijke liedje ‘Wij vieren feest’ gezongen. Het paasverhaal hebben we gezien op de beamer met een hele mooie film van de zandtovenaar.
Daarna zijn we met z’n allen naar de kerk gegaan en daar hebben we in de dienst op het podium met elkaar nog één keer het liedje ‘Wij vieren feest’ gezongen.
Wat was het een feestelijke ochtend en dat allemaal omdat Jezus weer was opgestaan!

 

Geef een reactie