Tabernakel

Met de oudste groep van de zondagsschool lezen we de verhalen uit het oude Testament.
We zijn begonnen bij de schepping en lezen op dit moment de verhalen over het volk Israël die door de woestijn trekt naar het beloofde Land Israël.
God had Mozes op de berg Sinaï opdracht gegeven om de Tabernakel te gaan bouwen.
Nu heeft de familie Oving ook een tabernakel gebouwd van o.a. Lego en Playmobil.
De familie Oving heeft ons hun Tabernakel laten bewonderen en Nabee, hun oudste zoon heeft ons alles over de Tabernakel verteld. Zijn broertje Maurice was verkleed als Hoge Priester. 
De Hoge Priester droeg op zijn borstkleed 12 edelstenen, voor elke stam van Israël één.
Nabee heeft ons verteld hoe het ging als je had gezondigd. Je moest dan naar de Tabernakel toe gaan met een offerdier. Daar ging je naar één van de priesters toe. Je moest dan je hand op het dier leggen en zo ging jou zonde over op het dier. Het dier werd daarna geslacht  en op het brandoffer altaar in de voorhof aan God geofferd (dit deed de moeder van Nabee en Maurice heel erg mooi voor met een plastic dier en een plastic mesje)en daarna was je zonde vergeven. Dit moest je iedere keer weer herhalen als je gezondigd had. De Here Jezus is voor ons gestorven aan het kruis als offerlam, wij mogen nu tot God bidden als we hebben gezondigd en dan mogen wij God om vergeving vragen voor onze zonden. Wij hoeven niet meer iedere keer een dier te offeren als wij hebben gezondigd. Als je door de poort naar binnen ging kwam je in het voorhof daar stond het koperen brandofferaltaar en daar achter stond het koperen wasvat. Als je dan door het gordijn ging kwam je in het Heilige, dit was alleen toegankelijk voor priesters en zij moesten zich eerst wassen bij het koperen wasvat voor zij het Heilige binnen mochten gaan. In het Heilige stond aan de linkerkant de 7 armige kandelaar en aan de rechterkant de tafel met de 12 toonbroden. Nabee zijn moeder had ook echte toonbroden voor ons gebakken en die mochten we ook allemaal proeven. In het midden stond het gouden wierook altaar. En dan hing daarachter weer een gordijn en daar mocht alleen de Hoge Priester één keer per jaar doorheen gaan. Dan kwam je in het Heilige der Heiligen. In het Heilige der Heiligen stond de Ark met daarin de twee stenen tafelen met de 10 geboden er op en ook zat er een pot met manna in en Mozes zijn staf. Op de Ark lag het verzoendeksel met daarop twee Cherubs, de ark en de Cherubs waren van Goud. Boven de tabernakel was een wolkkolom waarin God zich bevond. De voorwerpen in de Tabernakel stonden in de vorm van een kruis. Dit verwees allemaal naar Jezus. Iedereen kreeg ook een papieren kruis waar alles op stond. 
Na afloop mochten de kinderen de Tabernakel van dichtbij bekijken en mochten ze vragen stellen.
We waren erg blij dat we de Tabernakel van de familie Oving mochten bekijken en dat Nabee ons het verhaal over de Tabernakel heeft verteld. De kinderen kregen allemaal ook nog een hele mooie glimmende steen in de vorm van een hartje mee naar huis, deze staat symbool voor Gods liefde voor ons allemaal. 
We gaan nu zeker weten nooit meer vergeten hoe de Tabernakel er uit zag.