Home

Hartelijk welkom op de website van de Baptisten Gemeente Bethel te Harlingen Alle diensten beginnen om 9:30 uur en elke eerste zondag van de maand vieren we met elkaar het Heilig Avondmaal. Wij heten u van harte welkom in onze diensten.

Naamloos 1

kerkendag-poster

                                                                                                                                                                   

alvast te noteren!!!

D.V. zondag 2 oktober vindt in Harlingen de Friese Kerkendag 2016 plaats. Deze provinciale kerkendag wordt eenmaal in de vier jaar gehouden op steeds een andere locatie in Friesland. Deze keer valt de beurt aan Harlingen. De historische binnenstad zal het decor zijn voor dit evenement.  Ook de Baptistengemeente ‘De Bethel’ zal hier aan deelnemen.  Op de provinciale kerkendag willen de kerken in Harlingen laten zien dat Christen zijn –een mens van verwachting, geloof, hoop en liefde- in onze huidige maatschappij steeds meer van toegevoegde waarde kan zijn. Voor de kerkendag roept het thema ‘BRUGGEN BOUWEN ‘ het besef op dat het waardevol is in Christus met anderen verbonden te zijn en elkaar als gelovigen uit verschillende kerken en plaatsen te ontmoeten. Maar ook willen wij ons er van bewust zijn dat kerken geroepen zijn om zich niet op een eilandje terug te trekken maar bruggen over te gaan en bij te dragen aan de dienstbaarheid, barmhartigheid en laten zien wie we als Christen willen en moeten zijn in onze samenleving. De Harlinger kerken stellen daarom op 2 oktober hun deuren en harten open met viering, ontmoetingen, muziek en met talrijke workshops.  In onze gemeente de Bethel wordt een  workshop gegeven met als thema ‘de arme kant’ van onze maatschappij, een optreden van de gospelband Ichthus, een aan het einde van het middagprogramma een lezing van de burgemeester van Harlingen, Roel Sluiter. Op de avond organiseren wij als baptistengemeente nog een Praisedienst met Ds. Orlando Bottenbley!  Het volledige en voorlopige programma kunt u zien op de website http://friesekerkendag2016.nl/programma/  Houdt u deze dag vrij in uw agenda? Van harte aanbevolen

 Overdenking 0ktober.

Avond over de doop – dinsdag 4 oktober 2016

‘Dopen’: we gebruiken het woord nauwelijks meer, tenminste niet in het dagelijks leven. Dat in tegenstelling van de Engelse variant: to dip. Ja precies, het dip van dip-saus – waar je bv chips in kunt dopen… Dat dippen kan ons al op een spoor zetten, alleen bij ons dopen worden er mensen gedoopt – mannen, vrouwen – in water.
Oké, er staat namelijk een avond over de doop gepland – doop, een instelling van de Here Jezus.

Wat wil de doop eigenlijk zeggen, wat is de inhoud van dit verbazend ‘eenvoudige’ en tegelijk indrukwekkend symbool? Vraagt de Heer ook van jóu / ú dat je je laat dopen – in navolging van Hemzelf?

Maar wijs ik dan m’n kinderdoop af?
En als ik al als volwassene besprenkeld ben?
Hierover en wat er meer aan vragen leeft, gaat het aan de hand van de Bijbel op:

Datum: dinsdag 4 oktober 2016
tijdstip: 20.00 uur
plaats: Barkhof 2 HARLINGEN
(email: pmmeindertsma@kpnmail.nl; tel. 0517-433879)

Neem je/uw Bijbel mee!

 

Bijbelstudie serie over de Bergrede

Een Bijbel-studie over de Bergrede, deze staat in Mattheüs hoofdstuk 5 t/m 7.
Hierin staan grondregels van Gods Koninkrijk, een bijzonder mooi en belangrijk gedeelte uit de Bijbel.
Aan de beurt is: Mattheüs 5 vers 21-48: Th.: De traditie en Jezus – Omgang met de ander (naasten-liefde)
Op woensdag 5 oktober 2016
Plaats: Lanen 65 Harlingen (bijzaal achter kerkgebouw), aanvang 19.45 uur (tot 21.30u.). Studieleider: ds. Pier M. Meindertsma (info: 433879)
Hartelijk welkom!