Home

Hartelijk welkom op de website van de Baptisten Gemeente Bethel te Harlingen Alle diensten beginnen om 9:30 uur en elke eerste zondag van de maand vieren we met elkaar het Heilig Avondmaal. Wij heten u van harte welkom in onze diensten.

 

Naamloos 1

 

 

 

 

 

 

 

 

alvast te noteren!!!

D.V. zondag 2 oktober vindt in Harlingen de Friese Kerkendag 2016 plaats.

Deze provinciale kerkendag wordt eenmaal in de vier jaar gehouden op steeds een andere locatie in Friesland. Deze keer valt de beurt aan Harlingen. De historische binnenstad zal het decor zijn voor dit evenement.  Ook de Baptistengemeente ‘De Bethel’ zal hier aan deelnemen.

 Op de provinciale kerkendag willen de kerken in Harlingen laten zien dat Christen zijn –een mens van verwachting, geloof, hoop en liefde- in onze huidige maatschappij steeds meer van toegevoegde waarde kan zijn. Voor de kerkendag roept het thema ‘BRUGGEN BOUWEN ‘ het besef op dat het waardevol is in Christus met anderen verbonden te zijn en elkaar als gelovigen uit verschillende kerken en plaatsen te ontmoeten. Maar ook willen wij ons er van bewust zijn dat kerken geroepen zijn om zich niet op een eilandje terug te trekken maar bruggen over te gaan en bij te dragen aan de dienstbaarheid, barmhartigheid en laten zien wie we als Christen willen en moeten zijn in onze samenleving.

De Harlinger kerken stellen daarom op 2 oktober hun deuren en harten open met viering, ontmoetingen, muziek en met talrijke workshops.

 

In onze gemeente de Bethel wordt een  workshop gegeven met als thema ‘de arme kant’ van onze maatschappij, een optreden van de gospelband Ichthus, een aan het einde van het middagprogramma een lezing van de burgemeester van Harlingen, Roel Sluiter. Op de avond organiseren wij als baptistengemeente nog een Praisedienst met Ds. Orlando Bottenbley!

 

Het volledige en voorlopige programma kunt u zien op de website http://friesekerkendag2016.nl/programma/

 

Houdt u deze dag vrij in uw agenda? Van harte aanbevolen!

 

Overdenking juli-aug.