Home

Hartelijk welkom op de website van de Baptisten Gemeente Bethel te Harlingen Alle diensten beginnen om 9:30 uur en elke eerste zondag van de maand vieren we met elkaar het Heilig Avondmaal. Wij heten u van harte welkom in onze diensten.

poster30oktober

pasfoto

Harm Renkema (geboren 1963) gehuwd met Riemke en vader van vier kinderen en grootvader van drie kleinkinderen. Sinds 2013 ben ik als spreker actief bij de 4e Musketier. Daarnaast ben ik coach bij Route4, dit is een coach onderdeel van de 4e Musketier. In mijn dagelijkse leven ben ik actief als docent en trainer op een HBO opleiding en heb ik een eigen coachpraktijk. Ik ben een enthousiaste hardloper die bij voorkeur kiest voor onbegaanbare paadjes door bos en over heide!

Ik vind het belangrijk om in mijn spreken en in mijn doen en laten Jezus Christus centraal te stellen. Mijn geloof in God is het centrum van waaruit ik leef, spreek en werk. Dit biedt mij steeds weer opnieuw perspectief en geeft mij hoop en kracht.                                                                                                                                                

Avond over de doop – dinsdag 4 oktober 2016

‘Dopen’: we gebruiken het woord nauwelijks meer, tenminste niet in het dagelijks leven. Dat in tegenstelling van de Engelse variant: to dip. Ja precies, het dip van dip-saus – waar je bv chips in kunt dopen… Dat dippen kan ons al op een spoor zetten, alleen bij ons dopen worden er mensen gedoopt – mannen, vrouwen – in water.
Oké, er staat namelijk een avond over de doop gepland – doop, een instelling van de Here Jezus.

Wat wil de doop eigenlijk zeggen, wat is de inhoud van dit verbazend ‘eenvoudige’ en tegelijk indrukwekkend symbool? Vraagt de Heer ook van jóu / ú dat je je laat dopen – in navolging van Hemzelf?

Maar wijs ik dan m’n kinderdoop af?
En als ik al als volwassene besprenkeld ben?
Hierover en wat er meer aan vragen leeft, gaat het aan de hand van de Bijbel op:

Datum: dinsdag 4 oktober 2016
tijdstip: 20.00 uur
plaats: Barkhof 2 HARLINGEN
(email: pmmeindertsma@kpnmail.nl; tel. 0517-433879)

Neem je/uw Bijbel mee!

 

Bijbelstudie serie over de Bergrede

Een Bijbel-studie over de Bergrede, deze staat in Mattheüs hoofdstuk 5 t/m 7.
Hierin staan grondregels van Gods Koninkrijk, een bijzonder mooi en belangrijk gedeelte uit de Bijbel.
Aan de beurt is: Mattheüs 5 vers 21-48: Th.: De traditie en Jezus – Omgang met de ander (naasten-liefde)
Op woensdag 5 oktober 2016
Plaats: Lanen 65 Harlingen (bijzaal achter kerkgebouw), aanvang 19.45 uur (tot 21.30u.). Studieleider: ds. Pier M. Meindertsma (info: 433879)
Hartelijk welkom!