Home

Hartelijk welkom op de website van de Baptisten Gemeente Bethel te Harlingen Alle diensten beginnen om 9:30 uur en elke eerste zondag van de maand vieren we met elkaar het Heilig Avondmaal. Wij heten u van harte welkom in onze diensten.

Kerstnachtsamenkomst 24 december ‘16

Feest van het Gods-geschenk

naamloos

 

 

 

 

 

 

Het was een wethouder (niet in Harlingen…) die het zei: een Godsgeschenk. Misschien kunnen we beter schrijven: godsgeschenk, met een kleine letter. Hij wilde alleen maar benadrukken hoe blij hij was met een afdeling van een computercompany die zich in zijn stad ging vestigen. Dat moest worden gevierd… Los van de invulling die de wethouder eraan geeft: een goede gedachte ook met kerst van een Gods-geschenk te spreken en nu echt met een hoofdletter. Wat inderdaad gevierd moet worden!

In de Kerstnachtsamenkomst van 24 december 2016, uitgaande van de Baptistengemeente, staat dit centraal.

Het thema is: Feest van het Gods-geschenk.

Plaats: Lanen 65 te Harlingen; let op: aanvang 21.00 uur.

Spreker: ds. Pier M. Meindertsma

Hartelijk welkom!

 

 

 

Bijbelstudie serie over de Bergrede

Een Bijbel-studie over de Bergrede, deze staat in Mattheüs hoofdstuk 5 t/m 7.

Hierin staan grondregels van Gods Koninkrijk, een bijzonder mooi en belangrijk gedeelte uit de Bijbel.

Aan de beurt is: Mattheüs 5 vers 21-48: Th.: De traditie en Jezus – Omgang met de ander (naasten-liefde) – vervolg

Op woensdag 7 december 2016.

Plaats: bij onze zuster Bep vd Wijngaard, Kleine Buren 5, 8749 GH Pingjum

Aanvang 19.45 uur (tot 21.30u.).

Studieleider: ds. Pier M. Meindertsma (info: 433879 <- ook voor meerijden)

Hartelijk welkom!